Gdzie jest BTS, przez który codziennie dzwonisz? ;)

Dane aktualizowano 3 lipca 2009 r.

Poniższa mapa zawiera listę wydanych zezwoleń (a więc niekoniecznie działających BTSów) dla polskich operatorów telefonii komórkowej. Mapa jest generowana automatycznie na podstawie danych ze strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Kolor ikony oznacza operatora (zielony - Plus, niebieski - Era, pomarańczowy - Orange, fioletowy - Play), a litera - technologię dostępową (G - dla GSM, U - UMTS lub GSM+UMTS). Z oczywistych względów, na podstawie dostępnych danych, nie da się określić, czy BTS obsługuje standard EDGE, bądź HSDPA.

Warto zauważyć, że dane pochodzące z UKE są często niepełne, a miejscami błędne. Zdarzają się BTSy różnych operatorów, które zainstalowane są na tym samym maszcie, a mają wpisane różne współrzędne. Istnieje wiele wydanych zezwoleń dla lokalizacji, w których jeszcze nie ma sprzętu. Zdarzają się także sytuacje odwrotne.

Algorytm wizualizacji stosuje dwie optymalizacje:

1. Pobierane są tylko punkty leżące w obrębie widocznego obszaru mapy (zapytania do bazy są podpięte pod zdarzenia JS związane z przesunięciem mapy)

2. Stosowane są trzy stopnie szczegółowości (ilości punktów) dla różnych zakresów powiększeń. Wszystkie BTSy są wyświetlane dopiero przy powiększeniu >= 14.

3. Jeśli w tych samych współrzędnych zainstalowany jest BTS GSMowy i UMTSowy, to wyświetlany jest tylko UMTSowy.

Mimo tego, na wolniejszych komputerach, wyświetlenie mapy Warszawy wymaga cierpliwości.

Szukaj lokalizacji: